O fundacji

Fundacja Edukacja Sportowa powstała w 2018 roku z inicjatywy Michała i Barbary Borowskich.

Z założenia chcemy pomagać uzdolnionym sportowo i naukowo dzieciom i młodzieży w rozwoju ich pasji, ale także pomagać w kształtowaniu ich charakterów na całe życie. Sport uczy szacunku dla oponentów, obowiązkowości, zorganizowania, woli walki, przekraczania własnych słabości i działania według zasad fair play, a poza tym pozwala utrzymać w zdrowiu nasz organizm na długie lata. Nauka uczy wytrwałości, kreatywności, odwagi, ale również krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i nie brania za pewnik wszelkich tez i informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Takie właśnie zasady chcemy propagować w naszym społeczeństwie..

Chcemy również integrować lokalną społeczność wokół sportu, nauki, zdrowia i kultury, wspierając inicjatywy związane z edukacją i kształceniem poprzez sport i promowanie zdrowego trybu życia.

Podstawowymi celami Fundacji są:

wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz społecznej, w szczególności poprzez sport;
wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez edukację sportową;
wspieranie zdrowego trybu życia, a w szczególności aktywności sportowej;
wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji i tworzenie im szansy na rozwój osobisty i zawodowy;
działanie na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup i osób słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.
rozwijanie kontaktów sportowych, naukowych, kulturalnych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności.

Zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy przekonani, że pozytywna energia i prawdziwa satysfakcja płynąca z pomagania innym to najwspanialsze nagrody.

Naszym największym marzeniem i celem jest stworzenie ośrodka sportowo-tenisowego w Górze Kalwarii pod nazwą “Tenisowa Góra Kalwaria” – miejsca spotkań nie tylko dla tenisistów i piłkarzy, ale dla wszystkich mieszkańców. Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie wyzwolimy wiele pozytywnej energii, a wokół ośrodka powstaną kolejne pozytywne inicjatywy tworzone przez innych.

Wizualizacja powstającego ośrodka

Chcesz produkować dobro razem z nami?

Nie chcemy jednak ograniczać się do inicjatywy tenisowej. Jako mieszkańcy Gminy Góra Kalwaria wielokrotnie spotykaliśmy się z osobami, których pozytywna energia zrobiła na nas wielkie wrażenie – wierzymy, że razem możemy więcej. Czasem zdarzały nam się też sytuacje, w których mogliśmy pomóc w urzeczywistnieniu marzeń innych osób – bardzo się z tego cieszymy i liczymy na więcej.

Możesz wspomóc nasze działania.