Strona główna

Produkujemy dobro

Nasze cele

Podstawowymi celami Fundacji są:

Wspieranie

działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz społecznej, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia, tworzenie szansy na rozwój osobisty i zawodowy w szczególności poprzez sport oraz wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Działanie

na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup i osób słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Rozwijanie

kontaktów sportowych, naukowych, kulturalnych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności.

O Fundacji

Pomagamy uzdolnionym sportowo i naukowo dzieciom i młodzieży w rozwoju ich sportowych i naukowych pasji. Chcemy integrować lokalną społeczność wokół sportu, kultury i edukacji organizując i wspierając lokalne inicjatywy.

Zależy nam na budowaniu dobrych relacji, pobudzaniu pozytywnej energii i tworzeniu mocnych fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Naszym działaniom przyświeca motto:

„Jeżeli w życiu powiodło Ci się bardziej niż innym, to zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot.”
Wokół tej idei chcemy gromadzić wszystkich ludzi chcących budować, łączyć i pomagać.

Produkujemy dobro! Dla wszystkich!!

Ludzie

Michał Borowski

Barbara Borowska

Anna Dobosz

Jakub Dobosz

Janusz Krupa

Grzegorz Walendzik

Lidia Krupa

Szymon Krupa

Nasi partnerzy

Jak możesz pomóc?